Tổng quan

NhanViec.com cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn kinh nghiệm sử dụng an toàn. Bảng Quy định Bảo mật này đưa ra bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến, những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho tất cả những trang web của chúng tôi (nếu một Bảng Quy định Bảo mật khác đặc biệt không được áp dụng). Bằng việc dùng trang web NhanViec.com, bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này.

Những dữ liệu của bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập trang web NhanViec.com bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang web này tức là bạn đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của bạn ra khỏi nước bạn và đưa đến Việt Nam.

Những trang web của chúng tôi nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. NhanViec.com không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do bạn chọn từ trang web NhanViec.com. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó để bạn có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web NhanViec.com và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Thu thập và lưu trữ thông tin

Ở một vài vùng trên trang web của chúng tôi, NhanViec.com đòi hỏi và có thể đòi hỏi bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản, số bảo hiểm xã hội, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ. Ở những vùng khác, NhanViec.com thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với bạn như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ về những vùng trên trang web NhanViec.com nơi chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang bạn có thể mở tài khoản NhanViec.com, đăng ký dùng một loại dịch vụ, đơn xin việc, tham dự một cuộc thi hoặc mua sản phẩm.

Thêm vào đó, NhanViec.com có thể không trực tiếp thu thập những thông tin về bạn khi bạn dùng những dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên truy cập và mật khẩu của bạn, có nghĩa là bạn đã ủy quyền cho chúng tôi truy cập và giữ lại những thông tin trong thông tin tài khoản của bạn; những thông tin như thế sẽ được bắt buộc phải cung cấp và xử lý theo những quy định và hoạt động được mô tả trong Bản Quy định này.

Chúng tôi cũng thu thập và có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của bạn được hoặc có thể được NhanViec.com thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo.

NhanViec.com thỉnh thoảng có thể cho bạn cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, tham khảo và/hoặc thông tin về lối sống, nhưng chỉ phụ thuộc vào bạn, liệu bạn có muốn cung cấp những thông tin như thế. Nếu bạn cung cấp những thông tin như thế, có nghĩa là bạn đồng ý cho sử dụng những thông tin đó theo quy định và hoạt động được mô tả trong Bảng Quy định này. Ví dụ, thông tin như thế có thể được dùng với mục đích xác định lợi ích tiềm năng của bạn trong việc nhận email hoặc những giao tiếp khác về những sản phẩm và dịch vụ riêng.

Xin nhớ rằng nếu bạn đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên NhanViec.com, hoặc trong bảng dữ liệu đơn xin việc có thể tìm thấy, những thông tin như thế có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người mà NhanViec.com không có quyền quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng thông tin mà bạn cung cấp ở những khu vực công cộng của NhanViec.com.

Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý nghề nghiệp của bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn trong nỗ lực giúp bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả, thuần thục và thích hợp hơn. Dĩ nhiên, bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản NhanViec.com của bạn, đơn xin việc trong bảng mô tả sơ lược trên mạng NhanViec.com của bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể xóa đơn xin việc trên dữ liệu trực tuyến của NhanViec.com, loại bỏ hoặc đóng tài khoản NhanViec.com bất cứ lúc nào, những lúc đó chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những bản sao đơn xin việc của bạn.

Sử dụng thông tin bởi NhanViec.com

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên trang web NhanViec.com, dù là thông tin cá nhân, nhân khẩu, thông tin chung chung hoặc chuyên môn với mục đích hoạt động và cải thiện trang web NhanViec.com, khuyến khích kinh nghiệm của những người sử dụng tích cực và chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên NhanViec.com hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với bạn để biết quan niệm của bạn về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. (Cụm từ “những công ty liên kết” được định nghĩa trong bảng kê khai với tiêu đề “Thông tin liên lạc”).

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi email cho bạn hoặc giao tiếp với bạn cho biết những cập nhật trên trang web NhanViec.com, như những cơ hội NhanViec.com mới và danh sách bổ sung có thể hấp dẫn bạn. Những thư này có đến với bạn tự nhiên và thường xuyên hay không phụ thuộc vào thông tin chúng tôi có về bạn. Thêm vào đó, cùng lúc đăng ký NhanViec.com, bạn có khả năng chọn lọc để nhận được sự giao tiếp thêm, thông tin và những xúc tiến bao gồm mà không hạn chế những thư thông tin miễn phí từ NhanViec.com liên quan đến những tiêu đề có thể đặc biệt thu hút bạn, chẳng hạn như lời khuyên trong quản lý công việc.

Chúng tôi có một khu vực bạn có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào bạn gửi trong vùng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn nữa.

Tiết lộ thông tin cho những người khác

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web NhanViec.com của bạn (như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập), ngoại trừ những điều đư ợc đưa ra dưới đây:

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ. Ví dụ, nếu bạn trình bày rằng bạn muốn nhận thông tin về những thông tin hoặc những dịch vụ của bên thứ ba đúng vào lúc bạn đăng ký một tài khoản NhanViec.com, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo bạn cung cấp) để xác định liệu bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của NhanViec.com hoặc những công ty liên kết của nó; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của NhanViec.com, liệu phần nhận được như thế bằng con đường liên doanh liên kết, hợp nhất hay mua bán của tất cả hoặc một phần quan trọng tài sản của chúng tôi. Thêm vào đó, trong việc NhanViec.com trở thành chủ thể của một tiến trình phá sản, là cố ý hay vô ý, NhanViec.com hoặc những người ủy thác của nó trong tiến trình phá sản có thể bán, cho phép hay nói cách khác quyết định những thông tin như thế trong một hợp đồng được công nhận bởi tòa án phá sản.

NhanViec.com cũng có thể chia sẻ thông tin nặc danh tập hợp về những người khách đến mỗi trang web của nó (ví dụ, số khách đến vùng đa dạng của NhanViec.com) với những khách hàng, đối tác và bên thứ ba để họ có thể hiểu những loại khách truy cập trang NhanViec.com và cách sử dụng trang web này của họ.

NhanViec.com cung cấp công nghệ, những dịch vụ làm chủ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những vùng tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như “những vùng tuyển dụng riêng”). Thông tin cá nhân và/hoặc nhân khẩu bạn cung cấp trong những vùng tuyển dụng riêng trở thành dữ liệu của NhanViec.com, nhưng không được sử dụng bởi người nào khác ngoài bạn, NhanViec.com và công ty liên quan nếu không được sự đồng ý của bạn.

Tôi có thể từ chối nhận thư điện tử không?
Bất kỳ khi nào chúng tôi gửi thông tin đến bạn, chúng tôi sẽ thêm vào những hướng dẫn cách từ chối nhận thư điện tử mà một liên kết để thực hiện điều đó.

Đơn xin việc

Vì NhanViec.com là một trang thông tin nghề nghiệp, chúng tôi giúp bạn đăng nhập đơn xin việc của bạn vào dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách làm điều này:

Bạn có thể lưu giữ đơn xin việc của bạn trong kho dữ liệu của chúng tôi, nhưng không được những nhà tuyển dụng tiềm năng tìm thấy. Không cho phép đơn xin việc của bạn được tìm thấy có nghĩa là bạn có thể dùng đơn xin việc này để xin việc trực tuyến nhưng doanh nghiệp và nhà tuyển dụng sẽ không truy cập để tìm thấy nó thông qua sản phẩm dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn đơn xin việc của bạn được tìm thấy, tất cả những người truy cập vào kho dữ liệu đơn xin việc của chúng tôi (hoặc những bản sao) đều có thể xem được đơn xin việc của bạn. Đồng thời, những phần của đơn xin việc có thể tìm thấy của bạn (nhưng không phải là những thông tin liên lạc của bạn) có thể được công khai trong bảng mô tả sơ lược về bạn trên mạng NhanViec.com.

Chúng tôi cố gắng hạn chế việc truy cập vào kho dữ liệu có thể tìm thấy của chúng tôi (hoặc bản sao) chỉ cho những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người chủ thuê, tay săn đầu người và những tổ chức tuyển người chuyên nghiệp cũng như và những tổ chức pháp luật và bảo vệ quốc gia, nhưng không thể chắc chắn rằng những tổ chức khác sẽ không truy cập được vào kho dữ liệu này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng đơn xin việc của bên thứ ba nếu như họ vào kho dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, những phần trong đơn xin việc có thể được tìm thấy của bạn (không phải là thông tin liên lạc của bạn) mà tự động công khai trong bản mô tả sơ lược về bạn trên mạng NhanViec.com có thể được truy cập bởi bất cứ người nào sử dụng sản phẩm mạng NhanViec.com. Bạn có thể loại bỏ đơn xin việc của bạn ra khỏi kho dữ liệu có thể được tìm thấy của chúng tôi hoặc xóa phần mô tả sơ lược về bạn ra khỏi mạng NhanViec.com vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhà tuyền dụng và những người khác trả tiền truy cập vào kho dữ liệu đó hoặc chứa một bản sao của kho dữ liệu đó, cũng như những bên khác truy cập vào kho dữ liệu và những ai truy cập mạng NhanViec.com có thể giữ lại bản sao Lý lịch của bạn hoặc bản mô tả sơ lược trong tư liệu riêng của họ. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sở hữu, sử dụng hoặc bảo mật đơn xin việc hoặc bản mô tả sơ lược trong những trường hợp này.

Sử dụng Cookies

NhanViec.com dùng “cookies” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định vào máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho bạn.

Một trong những mục đích đầu tiên của cookie là cung cấo những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là báo cho máy chủ trang web rằng bạn đã quay lại một trang riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa những trang NhanViec.com hay đăng ký dịch vụ, một cookie sẽ giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về bạn (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi bạn quay lại trang NhanViec.com, thông tin bạn cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể bạn thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho bạn mội lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của bạn trên trang web NhanViec.com.

Sử dụng những cảnh báo trên web

Những trang web NhanViec.com có thể chức những biểu tượng điện được biết như là những cảnh báo trên web (thỉnh thoảng được gọi là những món quà ảnh điểm đơn) cho phép chúng tôi đếm được người sử dụng vào những trang đó và chuyển tải những dịch vụ đồng sử dụng. Những cảnh báo trên web không được dùng để truy cập thông tin có thể nhận biết cá nhân của bạn; chúng là một kỹ xảo mà chúng tôi dùng để biên soạn những thống kê đã được tập hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi

Những cảnh báo trên web chỉ tập hợp được một bộ thông tin hạn chế bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và một mô tả về trang trên đó những cảnh báo này xuất hiện

Cập nhật thông tin của bạn

Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản NhanViec.com bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản NhanViec.com, vào tài khoản của bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

Nếu bạn chọn l ựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ NhanViec.com hay bên thứ ba vào lúc bạn đăng ký với NhanViec.com nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của bạn, bạn có thể quy ết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản

Chính sách bảo mật

NhanViec.com đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích không thích hợp.

Khi bạn đặt một yêu cầu trực tuyến tại NhanViec.com, thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo vệ thông qua việc dùng viết thành mật mã, như cách thức thước bảo vệ. thước bảo vệ sẽ gây khó khăn cho thông tin thẻ tín dụng bị chặn lại hoặc đánh cắp trong khi truyền dữ liệu. NhanViec.com sử dụng một công ty dịch vụ để xử lý thẻ tín dụng của nó. Để biết thêm những thông tin về bảo mật và những hoạt động an toàn của công ty này, vui lòng nhấp chuột vào đây.

Trẻ em

NhanViec.com không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập những thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi

Thay đổi quy định bảo mật

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi quy định bảo mật của chúng tôi đối với NhanViec.com, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi đó để bạn biết những thông tin chúng tôi tập hợp, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin, và những ai chúng tôi tiết lộ thông tin. Nếu vào bất cứ lúc nào, bạn có thể đặt câu hỏi hay sự quan tâm về bản quy định bảo mật, đừng phiền email cho chúng tôi tại địa chỉ contact@NhanViec.com

Thông tin liên lạc

NhanViec.com là tên trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN YODAY, trụ sở đặt tại 3 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: 0906742584

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về bản quy định bảo mật này. Nếu bạn tin rằng chúng tôi muốn thay đổi bản quy định này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ contact@NhanViec.com. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa kịp thời