Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng

Sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng, xác minh tài khoản, quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán để hoàn tất thủ tục mua hàng.

Ngân hàng ACB

Số tài khoản: 501668888

Tên tài khoản: NGUYỄN TIẾN TOÀN

Chi nhánh: Văn Lang

Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần lưu ý

 • Để đảm việc xử lý nhanh chóng và quyền lợi khách hàng, trong “Nội dung chuyển khoản” vui lòng ghi chính xác mã đơn hàng (ORC / ORD)
  Ví dụ:
  • + Trong email Thông báo đơn hàng, có Mã đơn hàng chờ duyệt ORC999999. Nội dung chuyển khoản: Thanh toan ORC999999
  • + Trong email Thông báo hết hạn dịch vụ có Mã đơn hàng ORD999999. Nội dung chuyển khoản: Thanh toan ORD999999
  • Chú ý: Mã đơn hàng bắt đầu bằng ORC (Đối với đơn hàng đang chờ duyệt) hoặc ORD cho các đơn nợ thanh toán hoặc gia hạn.
 • Sau khi thanh toán Quý khách chụp ảnh biên lai chuyển tiền và gửi email về kinhdoanh@nhanviec.com cùng với thông tin dịch vụ.
 • Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.