Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực cho các công ty xây dựng

https://nhanviec.com/chung-chi-nang-luc-thiet-ke-quy-hoach/

Các công ty xây dựng khi muốn tham gia ký kết hợp đồng xây dựng với các chủ đầu tư hoặc nhà thầu để đảm nhận một khối lượng công việc nhất định trong dự án đầu tư xây dựng, cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để hoạt động trong lĩnh vực. Mặc dù mọi thông tin về thủ tục và trình tự đã được thể hiện trong các văn bản pháp luật hướng dẫn của Nhà Nước. 

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của ngành nghề, nên việc chuẩn bị giấy tờ cũng như hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và phức tạp. Khi đó, các công ty xây dựng nên sử dụng dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng, họ có kinh nghiệm làm hồ sơ và sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Các công ty xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Trong số các nghị định và thông tư điều chỉnh và hướng dẫn luật xây dựng trong những năm gần đây, thì nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định đầy đủ và mới nhất về các điều kiện bắt buộc của chứng chỉ năng lực xây dựng với các lĩnh vực xây dựng cụ thể dành cho các đối tượng tham gia vào hoạt động xây dựng. Nó được ghi nhận trong điều 59 đến điều 67 Nghị định. Do vậy, các công ty xây dựng khi tham gia ký kết các hợp đồng xây dựng, bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

https://nhanviec.com/chung-chi-nang-luc-thiet-ke-quy-hoach/

Công ty xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng được quy định tại điều 90 của Nghị định

Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 87 Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực;

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho công ty xây dựng bao gồm

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;
  • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
  • Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho công ty vừa và nhỏ

  • Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai 
  • Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình

Đánh giá cấp chứng chỉ năng lực cho công ty xây dựng

Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được đánh giá theo tiêu chí đáp ứng các điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định từ điều 91-98 của Nghị định.

https://nhanviec.com/chung-chi-nang-luc-thiet-ke-quy-hoach/

Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định. Trường hợp tổ chức chỉ có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số lĩnh vực phù hợp với yêu cầu về chứng chỉ hành nghề dành cho cá nhân.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho công ty xây dựng

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực.

Thành phần hội đồng xét cấp do Bộ, Sở xây dựng thành lập: 

  • Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;
  • Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này; Các Ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết.

Thành phần hội đồng cấp xét do tổ chức xã hội- nghề nghiệp thành lập:

  • Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
  • Các Ủy viên hội đồng là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Lưu ý: Do những thay đổi mới về phạm vi cấp phép của các chứng chỉ năng lực xây dựng trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Các doanh nghiệp, tổ chức muốn xin cấp lên hạng sang chứng chỉ năng lực xây dựng cần đối chiếu lại các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hiện có, đồng thời bổ sung, cấp mới chứng chỉ năng lực xây dựng để phù hợp với các loại hợp đồng xây dựng mà doanh nghiệp đã, đang hoặc sắp ký kết. Doanh nghiệp, tổ chức muốn xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 2 bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực từ hạng 3 theo quy định mới của Chính Phủ.

Quy trình nhận làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nhận Việc

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, liên hệ qua số Hotline: 0906742584  Fanpage: Facebook/Nhận Việc.

Bước 2: Đội ngũ chuyên viên của Nhận Việc có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, tư vấn giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng.

Đội ngũ chuyên viên của Nhận Việc bao gồm các chuyên viên đang công tác tại SXD các tỉnh thành, phụ trách trực tiếp công tác rà soát hồ sơ cấp CCHN và CCNL và đội ngũ kỹ sư xây dựng có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Nên Nhận Việc có thể nhanh chóng giải đáp được các thắc mắc của cá nhân trong quá trình làm hồ sơ một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất. 

Bước 3: Thống nhất ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn.

Sau khi gỡ rối về các thắc mắc, chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng chi tiết để bạn xem xét và trao đổi các điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình này, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và chỉnh sửa hợp đồng theo thỏa thuận thống nhất của hai bên. 

Bước 4: Hướng dẫn khách hàng về cách kê khai hồ sơ cho chuẩn chỉnh nhất.

Hợp đồng sau khi được ký kết, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho khách hàng về cách thức làm hồ sơ đúng chuẩn và nhanh nhất. 

Bước 5: Gửi đánh giá, thẩm định tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ đạt được.

Hồ sơ sau khi được khách hàng chuẩn bị kỹ lưỡng và gửi về Nhận Việc sẽ được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đánh giá, thẩm định lại một lần nữa. Sau đó, sẽ hướng dẫn khách nên làm thêm giấy tờ gì để đáp ứng đủ nhất yêu cầu xét duyệt của Nhà Nước.

Bước 6: Bổ sung, hoàn thiện vào hồ sơ còn thiếu và gửi trực tiếp lên Bộ, Sở xây dựng.

Sau khi đánh giá được tính khả thi của hồ sơ, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng bổ sung những nội dung, văn bản còn thiếu hoặc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ lần cuối trước khi đem hồ sơ nộp cho cơ quan xét duyệt.

Bước 7: Cập nhật thông tin về việc cấp chứng chỉ. Làm đầu mối, cập nhật thông tin, thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan cấp chứng chỉ.

Ở bước cuối cùng, sau khi thủ tục xét duyệt được hoàn tất, chúng tôi cũng giúp khách hàng cập nhật thông tin về việc cấp chứng chỉ. 

Địa chỉ nhận làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng uy tín toàn quốc

Đến với dịch vụ của Nhận Việc, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng công việc của mình được gửi gắm. Tất cả mọi dịch vụ chúng tôi triển khai đều có hợp đồng và phiếu thu đầy đủ. Công ty chúng tôi đã đăng ký hoạt động với Bộ công thương, website NhanViec đã trải qua các vòng khảo sát khắt khe để đạt được chứng nhận tín nhiệm mạng từ Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Ngoài ra, dựa vào các tiêu chí sau đây, chúng tôi tự tin luôn làm hài lòng khách hàng:

Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ chứng chỉ NL/hành nghề uy tín nhất toàn quốc

Nhận Việc đã có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà khách hàng gặp phải về mặt pháp lý. Đồng thời, chúng tôi đã xử lý thành công trên 50.000 hồ sơ chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp xây dựng trên cả nước.

https://nhanviec.com/chung-chi-nang-luc-thiet-ke-quy-hoach/

Hồ sơ đơn giản, thủ tục rõ ràng, cắt giảm tất cả các khâu trung gian

Hiểu được nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, chúng tôi vừa bám chặt vào quy định và thủ tục làm hồ sơ cần thiết theo luật định. Vừa hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ đơn giản nhất. Để khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nhận Việc cảm thấy thoải mái và không bị rắc rối về thủ tục. Khách hàng sử dụng dịch vụ làm hồ sơ của Nhận Việc sẽ được chúng tôi trực tiếp đảm nhận hoàn thiện hồ sơ ở tất cả các khâu, cắt giảm mọi thủ tục hành chính trung gian cho khách hàng.

Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng nhất, giá cả dịch vụ cạnh tranh, công bằng, tiết kiệm chi phí 

Chính sách giá dịch vụ mà Nhận Việc đem đến cho khách hàng luôn là tốt nhất, cạnh tranh nhất so với các dịch vụ ngang hàng. Đồng thời, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng sự kết nối hoàn hảo nhất, tiện lợi nhất mà không bị cách trở về vấn đề không gian, thời gian và địa lý. Nhận Việc tự hào là đội ngũ luôn thường trực, luôn online, luôn tận tâm phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất có thể.

Đội ngũ nhân viên tư vấn thân thiện, hoạt động 24/7, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Nhận việc có đội ngũ nhân viên tư vấn đông đảo và thân thiện giúp khách hàng giải đáp mọi thắc mắc, khó khăn khi cần. Bên cạnh đó, chúng tôi hoạt động tư vấn 24/7, hỗ trợ khách hàng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tư vấn cả vào thử 7 và CN trong tuần.

Đảm bảo tỷ lệ thành công 100% khi xét duyệt thủ tục xin cấp hồ sơ

Do có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt của Nhà Nước, nên tỷ lệ xét duyệt hồ sơ ở Nhận Việc luôn cao. Nhận Việc sẽ hỗ trợ trọn gói và giúp quý khách cách cách xét duyệt hồ sơ nhanh chóng và có tỷ lệ thành công cao. 

Khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp nếu cần dịch vụ làm chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Nếu quý khách cần thêm thông tin về dịch vụ hãy liên hệ qua hotline: 0906742584. Hoặc gửi thông tin của bạn qua địa chỉ facebook của chúng tôi: Facebook.Nhận-Việc để chúng tôi có thể nhanh chóng hỗ trợ và phản hồi kịp thời cho bạn.

NHẬN VIỆC- Nhận xử lý công việc hiệu quả

Địa chỉ: Số 03, Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0316501348

Email: support@nhanviec.com

Leave a Comment

Call Now Button