Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng hạng 3  

chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng

Thi công xây dựng công trình là giai đoạn quan trọng nhất trong mỗi dự án xây dựng. Để công trình được hoàn thiện một cách an toàn và hiệu quả cần có sự giám sát chặt chẽ, cẩn thận của người giám sát xây dựng. Cá nhân hành nghề giám sát xây dựng cần đáp ứng điều kiện về năng lực và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thực hiện công việc đúng kỹ thuật, bản vẽ thiết kế. 

Giám sát viên của công trình xây dựng có vai trò thực hiện các công việc như kiểm tra tiến độ của dự án, khối lượng công việc, đảm bảo an toàn lao động trong công trình… Vậy để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 thì cá nhân cần có những điều kiện gì, hồ sơ và trình tự thủ tục như thế nào? 

Theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì điều kiện xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng III là đã tham gia giám sát một công trình xây dựng từ cấp III trở lên có đúng không? Mời bạn đọc cùng theo dõi lời giải đáp trong bài viết hôm nay nhé! 

chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng
Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng hạng 3

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng hạng III có mâu thuẫn không? 

Câu hỏi

Theo Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ; tại Mục 4 Về chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng quy định thì người có hành nghề giám sát hạng III được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Vậy cho tôi được hỏi với người giám sát viên có cần hành nghề giám sát không vì nếu yêu cầu giám sát viên phải có hành nghề thì lại không phù hợp với Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP vì một trong những điều kiện xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng III là đã tham gia giám sát thi công xây dựng 1 công trình từ cấp III trở lên như vậy người tham gia giám sát công trình cấp III chưa cần chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng?

Trả lời

Chúng tôi xin đưa ra câu trả lời về câu hỏi của bạn đọc như sau: 

Khoản 53, Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có quy định:

“Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật này bao gồm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II và hạng III.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng. 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

Khoản 4, Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: 

Như vậy căn cứ vào 03 quy định nêu trên. Để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 71. Trong các quy định đó cá nhân phải tham gia giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên. 

Khi tham gia các công trình này vì chưa có chứng chỉ hành nghề nên cá nhân đó không tham gia với tư cách hành nghề độc lập hay giữ các chức danh bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Cá nhân có thể tham gia giám sát công trình phù hợp với chuyên ngành được đào tạo theo các hình thức khác như giám sát viên thực tập, giám sát viên phụ,… 

Để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về điều kiện cũng như hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 chúng tôi xin tổng hợp và đưa ra thông tin hướng dẫn cụ thể sau đây:

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 66, 67 và Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, các điều kiện cụ thể là: 

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
 • Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với hoạt động giám sát thi công xây dựng: 

 • Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 lần đầu được quy định tại Khoản 1, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: 

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;
 • Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Các tài liệu trên phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 được quy định tại Khoản 1, Điều 80 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: 

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc bị thiếu cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho cá nhân đến bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho cá nhân bằng văn bản về thời gian địa điểm tiến hành sát hạch, mã số dự thi của cá nhân trước 05 ngày tổ chức sát hạch. 

Thời gian cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 phụ thuộc vào việc cá nhân có được miễn thi sát hạch hay không. Nếu cá nhân được miễn thi sát hạch, cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề là trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm có kết quả sát hạch. 

Nếu bạn đọc có bất cứ ý kiến thắc mắc về hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III xin vui lòng liên hệ với Nhận Việc để được hỗ trợ nhanh nhất. 

Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng uy tín của Nhận Việc

chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng uy tín của Nhận Việc

Nhận Việc cung cấp dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề xây dựng trong các lĩnh vực: 

 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng, bổ sung nội dung chứng chỉ 
 • Dịch vụ gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
 • Dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

Đến với dịch vụ của Nhận Việc, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc. Tất các mọi dịch vụ của chúng tôi đều được thực hiện dựa trên các điều khoản thỏa thuận của Hợp đồng và có phiếu thu, biên lai, hóa đơn đầy đủ. 

Nhận Việc đã đăng ký hoạt động hợp pháp với Bộ Công thương, website chính thức của Nhận Việc đã trải qua nhiều vòng khảo sát khắt khe để nhận được Chứng nhận tín nhiệm mạng từ Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). 

Ngoài ra, Nhận Việc sẽ đem đến một dịch vụ chất lượng 5 sao theo yêu cầu với những lợi thế sau:

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc 

Nhận Việc đã có trên 20+ năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà khách hàng gặp phải về mặt pháp lý. Đồng thời, chúng tôi đã xử lý thành công trên 50.000+ hồ sơ chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp xây dựng trên cả nước. 

Hồ sơ đơn giản, thủ tục rõ ràng, cắt giảm khâu trung gian

Hiểu được nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chính xác các quy định về hồ sơ và thủ tục cần thiết theo luật định. Hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ một cách đơn giản và nhanh chóng. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nhận Việc sẽ cảm thấy thoải mái và không phải lo lắng về những thủ tục hành chính rườm rà.

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Nhận Việc sẽ được hỗ trợ làm hồ sơ trọn gói. Nhận Việc sẽ trực tiếp thực hiện soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục từ bước bắt đầu cho đến khi nhận kết quả. Dịch vụ trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức do đã cắt giảm các khâu trung gian. 

Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng, giá cả cạnh tranh, công bằng, tiết kiệm 

Nhận Việc có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, xử lý hồ sơ nhanh chóng và chính xác, cam kết mang lại kết quả nhanh nhất cho quý khách hàng. Bên cạnh đó chính sách bảng giá dịch vụ mà Nhận Việc đem đến cho khách hàng luôn là tốt nhất và cạnh tranh nhất thị trường. Nhận Việc luôn đem đến cho khách hàng sự kết nối liên tục và thuận lợi, không bị cản trở bởi vấn đề không gian, thời gian và địa lý.

Dù khách hàng ở đâu và liên lạc qua hình thức nào thì luôn được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp như nhau. Với quy trình làm việc khép kín và luôn được cải thiện cũng như tối ưu hóa, Nhận Việc mong muốn đem đến sự hiệu quả và tiết kiệm nhất cho dịch vụ của mình. 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện, hỗ trợ 24/7 giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng 

Nhận Việc có đội ngũ chuyên viên trẻ, năng động, nhiệt tình và tận tâm tận tụy với công việc. Chúng tôi luôn sắp xếp các chuyên viên trực tổng đài và các kênh liên lạc theo ca, đảm bảo hỗ trợ quý khách hàng 24/7, giúp giải đáp các thắc mắc và khó khăn của khách hàng bất cứ thời gian nào trong ngày. Nhận Việc hỗ trợ tư vấn cho khách hàng cả vào những ngày nghỉ hàng tuần như thứ 7 và Chủ nhật. 

Đảm bảo tỷ lệ thành công 100% khi xét duyệt hồ sơ 

Nhận Việc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên tỷ lệ xét duyệt hồ sơ cao. Nhận Việc hỗ trợ nhận các hồ sơ trọn gói, giúp khách hàng được xét duyệt hồ sơ nhanh chóng với tỷ lệ thành công cao nhất. 

Hình thức liên lạc và đăng ký dịch vụ của Nhận Việc 

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của Nhận Việc rất đơn giản. Quý khách hàng có thể ấn nút BOOK JOB và tiến hành thanh toán trực tiếp trên website. Sau khi nhận được thông tin, Nhận Việc sẽ nhanh chóng điều động chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và xử lý công việc cho quý khách hàng. 

liên lạc với nhận việc qua Website
Khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ qua Website chính thức để được hưởng ưu đãi

Nhận Việc khuyến khích khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp trên website để được hưởng các chính sách ưu đãi, tích lũy điểm thưởng và được ưu tiên xét duyệt hồ sơ sớm. Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website còn được nhận các chương trình ưu đãi qua mã Coupon Code. 

Ngoài ra, khách hàng có thể trực tiếp đăng ký dịch vụ qua các hình thức khác như: 

>>>> GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI (Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Nhận Việc)

>>>> THỦ TỤC & QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

>>>> GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THƯỜNG GẶP CHO KHÁCH HÀNG

>>>> CÁC CƠ HỘI CỘNG TÁC VỚI NHẬN VIỆC

 • Gọi điện đặt việc qua tổng đài: 0906742584
 • Chat trực tiếp với nhân viên sale của Nhận Việc trên website.
 • Chat qua zalo của Nhận Việc
 • Liên hệ đặt lịch trực tiếp qua Facebook.

Trên đây là bài viết giải đáp câu hỏi thắc mắc liên quan đến điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Nhận Việc rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong các hồ sơ và thủ tục liên quan đến chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề xây dựng. Nhận Việc cam kết sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách!

Leave a Comment

Call Now Button