Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Thủy lợi có được cấp CCHN thiết kế xây dựng công trình giao thông không? 

thiết kế xây dựng công trình giao thông

Theo quy định tại khoản 3, Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, các cá nhân có chuyên ngành đào tào phù hợp sẽ được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều, thiết kế xây dựng công trình giao thông. Vậy cá nhân đã tốt nghiệp các ngành như Kỹ sư Thủy lợi, Kinh tế Thủy lợi có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều và các công trình giao thông hay không? Mời bạn đọc cùng theo dõi lời giải đáp trong bài viết hôm nay! 

thiết kế xây dựng công trình giao thông
Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Thủy lợi có được cấp CCHN thiết kế xây dựng công trình giao thông không? 

Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Thủy lợi có được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông? 

Câu hỏi: 

Tôi có một số vướng mắc cần giải đáp liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề  thiết kế xây dựng công trình thủy lợi cho cá nhân tôi, cụ thể như sau:

Tôi là Kỹ sư thủy lợi, ngành Kinh tế Thủy lợi (do Trường Đại học Thủy lợi cấp tháng 6 năm 1997); thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình thủy (do Trường Đại học Thủy Lợi cấp tháng 7 năm 2006). 

Vào tháng 8 năm 2011, tôi được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình cảng đường thủy. 

Hiện nay, tôi có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng các lĩnh vực sau: 

 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông (bao gồm đường thủy nội địa, hàng hải) 
 • Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều

Như vậy, với chuyên môn được đào tạo của tôi thì có phù hợp với chuyên môn để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hay không? 

Nếu chuyên môn đào tạo không phù hợp thì sẽ phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng nào? Tôi xin cảm ơn!  

Trả lời: 

Điểm g, Khoản 3, Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi như sau: 

g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.

Căn cứ quy định trên, cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều phải có chuyên môn đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều. 

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn đã có bằng thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình thủy. Như vậy bạn đã có chuyên môn đào tạo phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. 

Điểm đ, Khoản 3, Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông như sau: 

Căn cứ quy định trên, cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông phải có chuyên môn đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng liên quan đến công trình giao thông. 

Theo các thông tin về lĩnh vực đào tạo mà bạn cung cấp thì hiện tại bạn chưa có chuyên ngành đào tạo phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề này. Bạn có thể xem xét để làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Sau đây là hướng dẫn chi tiết về hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi bạn đọc có thể tham khảo thêm: 

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01

Quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều lần đầu được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01;

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị (thời gian chụp ảnh không quá 06 tháng);

– Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại và hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Nếu bạn có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải là văn bằng được hợp pháp hóa lãnh sự. Đồng thời văn bằng đó phải được dịch sang Tiếng Việt và được công chứng, chứng thực. 

– Các quyết định phân công công việc (hoặc giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Nếu cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

– Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã thi sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Lưu ý: 

Các tài liệu như văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận phải là bản sao và có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao cần phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

Vì vậy, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định và nhớ công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

Trình tự, thủ tục nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi, đê điều 

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, bạn nộp 01 bộ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có quy định chi tiết về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều như sau: 

Như vậy căn cứ quy định trên, bạn cần xác định chứng chỉ hành nghề mà mình đề nghị cấp là chứng chỉ hành nghề hạng mấy. Tương tứng với từng hạng của chứng chỉ hành nghề sẽ có cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Thời gian xử lý hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi, đê điều là bao lâu?

Điểm b, Khoản 1, Điều 80 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định về thời gian xử lý hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi như sau:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu. 

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản tới bạn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề được tính kể từ thời điểm có kết quả sát hạch.

Hiện nay các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa giúp công dân thực hiện được công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải cơ quan, đơn vị nào hay hồ sơ nào cũng có thể thực hiện một cách trơn tru và đơn giản. Nếu bạn đọc đang gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình thủy lợi hay bất cứ chứng chỉ nào khác hãy liên hệ với Nhận Việc để được hỗ trợ. 

Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi uy tín

thiết kế xây dựng công trình giao thông
Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi uy tín

Nhận Việc cung cấp dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề xây dựng trong các lĩnh vực: 

 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
 • Dịch vụ cấp chỉ hành nghề định giá xây dựng
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát
 • Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng, bổ sung nội dung chứng chỉ 
 • Dịch vụ gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
 • Dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

Đến với dịch vụ của Nhận Việc, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc. Tất các mọi dịch vụ của chúng tôi đều được thực hiện dựa trên các điều khoản thỏa thuận của Hợp đồng và có phiếu thu, biên lai, hóa đơn đầy đủ. 

Nhận Việc đã đăng ký hoạt động hợp pháp với Bộ Công thương, website chính thức của Nhận Việc đã trải qua nhiều vòng khảo sát khắt khe để nhận được Chứng nhận tín nhiệm mạng từ Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). 

Ngoài ra, Nhận Việc sẽ đem đến một dịch vụ chất lượng 5 sao theo yêu cầu với những lợi thế sau:

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc 

Nhận Việc đã có trên 20+ năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà khách hàng gặp phải về mặt pháp lý. Đồng thời, chúng tôi đã xử lý thành công trên 50.000+ hồ sơ chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp xây dựng trên cả nước. 

Hồ sơ đơn giản, thủ tục rõ ràng, cắt giảm khâu trung gian

Hồ sơ đơn giản, thủ tục rõ ràng, cắt giảm khâu trung gian
Hồ sơ đơn giản, thủ tục rõ ràng, cắt giảm khâu trung gian

Hiểu được nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chính xác các quy định về hồ sơ và thủ tục cần thiết theo luật định. Hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ một cách đơn giản và nhanh chóng. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nhận Việc sẽ cảm thấy thoải mái và không phải lo lắng về những thủ tục hành chính rườm rà.

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Nhận Việc sẽ được hỗ trợ làm hồ sơ trọn gói. Nhận Việc sẽ trực tiếp thực hiện soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục từ bước bắt đầu cho đến khi nhận kết quả. Dịch vụ trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức do đã cắt giảm các khâu trung gian. 

Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng, giá cả cạnh tranh, công bằng, tiết kiệm 

Nhận Việc có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, xử lý hồ sơ nhanh chóng và chính xác, cam kết mang lại kết quả nhanh nhất cho quý khách hàng. Bên cạnh đó chính sách bảng giá dịch vụ mà Nhận Việc đem đến cho khách hàng luôn là tốt nhất và cạnh tranh nhất thị trường. Nhận Việc luôn đem đến cho khách hàng sự kết nối liên tục và thuận lợi, không bị cản trở bởi vấn đề không gian, thời gian và địa lý.

Dù khách hàng ở đâu và liên lạc qua hình thức nào thì luôn được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp như nhau. Với quy trình làm việc khép kín và luôn được cải thiện cũng như tối ưu hóa, Nhận Việc mong muốn đem đến sự hiệu quả và tiết kiệm nhất cho dịch vụ của mình. 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện, hỗ trợ 24/7 giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng 

Nhận Việc có đội ngũ chuyên viên trẻ, năng động, nhiệt tình và tận tâm tận tụy với công việc. Chúng tôi luôn sắp xếp các chuyên viên trực tổng đài và các kênh liên lạc theo ca, đảm bảo hỗ trợ quý khách hàng 24/7, giúp giải đáp các thắc mắc và khó khăn của khách hàng bất cứ thời gian nào trong ngày. Nhận Việc hỗ trợ tư vấn cho khách hàng cả vào những ngày nghỉ hàng tuần như thứ 7 và Chủ nhật. 

Đảm bảo tỷ lệ thành công 100% khi xét duyệt hồ sơ 

Tỷ lệ xét duyệt hồ sơ thành công 100%
Tỷ lệ xét duyệt hồ sơ thành công 100%

Nhận Việc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên tỷ lệ xét duyệt hồ sơ cao. Nhận Việc hỗ trợ nhận các hồ sơ trọn gói, giúp khách hàng được xét duyệt hồ sơ nhanh chóng với tỷ lệ thành công cao nhất. 

Hình thức liên lạc và đăng ký dịch vụ của Nhận Việc 

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của Nhận Việc rất đơn giản. Quý khách hàng có thể ấn nút BOOK JOB và tiến hành thanh toán trực tiếp trên website. Sau khi nhận được thông tin, Nhận Việc sẽ nhanh chóng điều động chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và xử lý công việc cho quý khách hàng. 

Nhận Việc khuyến khích khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp trên website để được hưởng các chính sách ưu đãi, tích lũy điểm thưởng và được ưu tiên xét duyệt hồ sơ sớm. Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website còn được nhận các chương trình ưu đãi qua mã Coupon Code. 

Ngoài ra, khách hàng có thể trực tiếp đăng ký dịch vụ qua các hình thức khác như: 

>>>> GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI (Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Nhận Việc)

>>>> THỦ TỤC & QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

>>>> GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THƯỜNG GẶP CHO KHÁCH HÀNG

>>>> CÁC CƠ HỘI CỘNG TÁC VỚI NHẬN VIỆC

 • Gọi điện đặt việc qua tổng đài: 0906742584
 • Chat trực tiếp với nhân viên sale của Nhận Việc trên website.
 • Chat qua zalo của Nhận Việc
 • Liên hệ đặt lịch trực tiếp qua Facebook.

Nhận Việc hy vọng rằng những thông tin được cung cấp trên đây giúp bạn đọc có lời giải đáp cho thắc mắc “Tốt nghiệp ngành kỹ sư Thủy Lợi có được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi?”. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi và có những câu hỏi thắc mắc cũng như ý kiến góp ý giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với Nhận Việc để được hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả nhất! 

Leave a Comment

Call Now Button